தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் (கலெக்டர்) செல் எண் அலுவலக தொலைபேசி எண்கள் , பேக்ஸ் எண்& மின்னஞ்சல் முகவரி...

 தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் (கலெக்டர்) செல் எண் அலுவலக தொலைபேசி எண்கள் , பேக்ஸ் எண்& மின்னஞ்சல் முகவரி...


1. திருவள்ளூர் ஆட்சியர் :-

9444132000

044 27661600 27662233 27662299

மின்னஞ்சல்: collrtvr@nic.in

தொலைபேசி: 04366-223344,04366 224738,225142

ஃபேக்ஸ்: 04366-221033

2. சென்னை :-

9445419966,  9444131000

044 25381330 25383962 25228025 25234403 42112110 25228025

தொலைபேசி: 044-25228025,25234403,

ஃபேக்ஸ்: 044-25228025

மின்னஞ்சல்: collrchn@nic.in

3. காஞ்சிபுரம் ஆட்சியர் :-

9444134000

044 27237433 27238478 27238477

தொலைபேசி: 04652-279555,

ஃபேக்ஸ்: 04652-260999

மின்னஞ்சல்: collrkkm@nic.in

4. வேலூர் ஆட்சியர் :-

9444135000

0416 2252345 2252501 2222000 2253034 2228029

தொலைபேசி: 0416-2252345,

ஃபேக்ஸ்: 0416-2253034

மின்னஞ்சல்: collrvel@nic.in

5. கிருஷ்ணகிரி ஆட்சியர் :-

9444162000

04343 239500 239400 239100 239300

தொலைபேசி: 04343-239500,04343 239400

ஃபேக்ஸ்: 04343-239300,239100

மின்னஞ்சல்: collrkgi@nic.in

6. தருமபுரி ஆட்சியர் :-

9444161000

04342 230500/ 232300/ 232800/ 230886

தொலைபேசி: 04342-230500,04342 232800

ஃபேக்ஸ்: 04342-230886

மின்னஞ்சல்: collrdpi@nic.in

7. திருவண்ணாமலை ஆட்சியர் :-

9444137000

04175 233333 233366 232222

தொலைபேசி: 04175-233333,04175 233366

ஃபேக்ஸ்: 04175-232222

மின்னஞ்சல்: collrtvm@nic.in

8. விழுப்புரம் ஆட்சியர் :-

9444138000

04146 222450 222480 222470

தொலைபேசி: 04146-222450,04146 222470

ஃபேக்ஸ்: 04146-222470

மின்னஞ்சல்: collrvpm@nic.in

9. நாமக்கல் ஆட்சியர் :-

9444163000

04286 281101 280111 280222 281106

தொலைபேசி: 04286-281101, 280103,04286 280111,280222

ஃபேக்ஸ்: 04286-281106

மின்னஞ்சல்: collrnmk@nic.in

10. சேலம் ஆட்சியர் :-

 9444164000

0427 2452233 2452244 2400200 2400700 2452960

தொலைபேசி: 0427-2330030,0427 2450301

ஃபேக்ஸ்: 0427-2417575

மின்னஞ்சல்: collrslm@nic.in

11. ஈரோடு ஆட்சியர் :-

9444167000

0424 2266700 2262444 2261444

தொலைபேசி: 0424-2266700,2260207-11,0424 24729494

ஃபேக்ஸ்: 0424-2261444

மின்னஞ்சல்: collrerd@nic.in

12. நீலகிரி ஆட்சியர் :-

9444166000

0423 2442344 2442233 2443971

தொலைபேசி: 0423-2442344,0416 2222000

ஃபேக்ஸ்: 0423-2443971

மின்னஞ்சல்: collrnlg@nic.in

13. கோவை ஆட்சியர் :-

9444168000

0422 2301320 2213230 2301523

தொலைபேசி: 0422 2301114,0422 2222630

ஃபேக்ஸ்: 0422-2222630

மின்னஞ்சல்: collrcbe@nic.in

14. திண்டுக்கல் ஆட்சியர் :-

9444169000

0451 2461199 2432600 2432133/ 2467082

தொலைபேசி: 0422 2301114,0422 2222630

ஃபேக்ஸ்: 0422-2222630

மின்னஞ்சல்: collrcbe@nic.in

திண்டுக்கல்-624004

15. கரூர் ஆட்சியர் :-

9444173000

04324 257555 257112 255444 257800

தொலைபேசி: 04324-257555,04324 257112

ஃபேக்ஸ்: 04324-257800

மின்னஞ்சல்: collrkar@nic.in

16. திருச்சிராப்பள்ளி ஆட்சியர் :-

9444174000

0431 2415358 2420681 2420181 2411929

தொலைபேசி: 0431-2415358,0431 2420181

ஃபேக்ஸ்: 0431-2411929

மின்னஞ்சல்: collrtry@nic.in

17. பெரம்பலூர் ஆட்சியர் :-

9444175000

04328 276300 224200 277875

தொலைபேசி: 04328-225700,04328 224300 (R)

ஃபேக்ஸ்: 04328-224555, 224400

மின்னஞ்சல்: collrpmb@nic.in

18. அரியலூர் ஆட்சியர் :-

04329 223351 223331

தொலைபேசி: 0451-2461199,0451 2432700

ஃபேக்ஸ்: -

மின்னஞ்சல்: collrari@nic.in

19. கடலூர் ஆட்சியர் :-

9444139000

04142 230999 230651-55 230666/ 230777 230555

தொலைபேசி: 04142-230999,04142 230666

ஃபேக்ஸ்: -

மின்னஞ்சல்: collrcud@nic.in

20. நாகப்பட்டினம் ஆட்சியர் :-

9444176000

04365 252700 247800 247400 253048

தொலைபேசி: 04365-252700,

ஃபேக்ஸ்: 04365-253048

மின்னஞ்சல்: collrngp@nic.in

21. திருவாரூர் ஆட்சியர் :-

9444178000

04366 223344 225142 224738 221033

தொலைபேசி: 04366-223344,04366 224738,225142

ஃபேக்ஸ்: 04366-221033

மின்னஞ்சல்: collrtvr@nic.in

22. தஞ்சாவூர் ஆட்சியர் :-

9444179000

04362 230121 230201 230857 230627

தொலைபேசி: 04362-230102,

ஃபேக்ஸ்: 04362-230857

மின்னஞ்சல்: collrtnj@nic.in

23. புதுக்கோட்டை ஆட்சியர் :-

9444181000

04322 21663/ 221624 221690 221690

தொலைபேசி: 04322-221663,221624-27 (O), 04322 221690

ஃபேக்ஸ்: 04322-221690

மின்னஞ்சல்: collrpdk@nic.in

24. சிவகங்கை ஆட்சியர் :-

9444182000

04575 241466 241455 241581 241581

தொலைபேசி: 04575-241466,04575 241455

ஃபேக்ஸ்: 04575-241455

மின்னஞ்சல்: collrsvg@nic.in

25. மதுரை ஆட்சியர் :-

9444171000

0452 2531110 2532290 2530925

தொலைபேசி: 0452-2531110 PABX-201,0452 2532290

ஃபேக்ஸ்: 0452-2530925

மின்னஞ்சல்: collrmdu@nic.in

26. தேனி ஆட்சியர் :-

9444172000

04546 253676 253626 253626

தொலைபேசி: 04546-253676,04546 254732

ஃபேக்ஸ்: 04546-251466

மின்னஞ்சல்: collrthn@nic.in

27. விருதுநகர் ஆட்சியர் :-

9444184000

04562 252525 252345 252500

தொலைபேசி: 04562-252525,04562 252345

ஃபேக்ஸ்: 04562-252500

மின்னஞ்சல்: collrvnr@nic.in

28. இராமநாதபுரம் ஆட்சியர் :-

9444183000

04567 231220 221349 230558

தொலைபேசி: 04567-231220,04567 221349

ஃபேக்ஸ்: 04567-231220

மின்னஞ்சல்: collrrmd@nic.in

29. தூத்துக்குடி ஆட்சியர் :-

9444186000

0461 2340600 2320050 2326747 2340606

தொலைபேசி: 0461-2340600,0461 2320050,2326747

ஃபேக்ஸ்: 0461-2340606

மின்னஞ்சல்: collrtut@nic.in

30. கன்னியாகுமரி ஆட்சியர் :-

9444188000

04652 -279555 260666 260999 260999.

தொலைபேசி: 04652-279555,

ஃபேக்ஸ்: 04652-260999

மின்னஞ்சல்: collrkkm@nic.in

31. தென்காசி :-

போன்: 04633-290 548,

ஃபேக்ஸ்: 04633-290545

மின்னஞ்சல்: collr-tks@gov.in

32. ராணிப்பேட்டை கலெக்டர்

தொலைபேசி: -,

ஃபேக்ஸ்: -

மின்னஞ்சல்: collr-rpt@gov.in

33. திருப்பத்தூர் ஆட்சியர்

தொலைபேசி: -,

ஃபேக்ஸ்: -

மின்னஞ்சல்: collr-tpt@gov.in

திருப்பத்தூர்

34. கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியர்

தொலைபேசி: -,

ஃபேக்ஸ்: -

மின்னஞ்சல்: collr-kki@gov.in

35. திருப்பூர் கலெக்டர்

தொலைபேசி: 0421-2488811,

ஃபேக்ஸ்: 0421-2488822

மின்னஞ்சல்: collrtup@nic.in

திருப்பூர்-641604

36. திருநெல்வேலி கலெக்டர்

தொலைபேசி: 0462-0462-2501032,0462 2501033,2501034

ஃபேக்ஸ்: 0462-2500244

மின்னஞ்சல்b-627009