தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் (கலெக்டர்) செல் எண் அலுவலக தொலைபேசி எண்கள் , பேக்ஸ் எண்& மின்னஞ்சல் முகவரி...

 தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் (கலெக்டர்) செல் எண் அலுவலக தொலைபேசி எண்கள் , பேக்ஸ் எண்& மின்னஞ்சல் முகவரி...


1. திருவள்ளூர் ஆட்சியர் :-

9444132000

044 27661600 27662233 27662299

மின்னஞ்சல்: collrtvr@nic.in

தொலைபேசி: 04366-223344,04366 224738,225142

ஃபேக்ஸ்: 04366-221033

2. சென்னை :-

9445419966,  9444131000

044 25381330 25383962 25228025 25234403 42112110 25228025

தொலைபேசி: 044-25228025,25234403,

ஃபேக்ஸ்: 044-25228025

மின்னஞ்சல்: collrchn@nic.in

3. காஞ்சிபுரம் ஆட்சியர் :-

9444134000

044 27237433 27238478 27238477

தொலைபேசி: 04652-279555,

ஃபேக்ஸ்: 04652-260999

மின்னஞ்சல்: collrkkm@nic.in

4. வேலூர் ஆட்சியர் :-

9444135000

0416 2252345 2252501 2222000 2253034 2228029

தொலைபேசி: 0416-2252345,

ஃபேக்ஸ்: 0416-2253034

மின்னஞ்சல்: collrvel@nic.in

5. கிருஷ்ணகிரி ஆட்சியர் :-

9444162000

04343 239500 239400 239100 239300

தொலைபேசி: 04343-239500,04343 239400

ஃபேக்ஸ்: 04343-239300,239100

மின்னஞ்சல்: collrkgi@nic.in

6. தருமபுரி ஆட்சியர் :-

9444161000

04342 230500/ 232300/ 232800/ 230886

தொலைபேசி: 04342-230500,04342 232800

ஃபேக்ஸ்: 04342-230886

மின்னஞ்சல்: collrdpi@nic.in

7. திருவண்ணாமலை ஆட்சியர் :-

9444137000

04175 233333 233366 232222

தொலைபேசி: 04175-233333,04175 233366

ஃபேக்ஸ்: 04175-232222

மின்னஞ்சல்: collrtvm@nic.in

8. விழுப்புரம் ஆட்சியர் :-

9444138000

04146 222450 222480 222470

தொலைபேசி: 04146-222450,04146 222470

ஃபேக்ஸ்: 04146-222470

மின்னஞ்சல்: collrvpm@nic.in

9. நாமக்கல் ஆட்சியர் :-

9444163000

04286 281101 280111 280222 281106

தொலைபேசி: 04286-281101, 280103,04286 280111,280222

ஃபேக்ஸ்: 04286-281106

மின்னஞ்சல்: collrnmk@nic.in

10. சேலம் ஆட்சியர் :-

 9444164000

0427 2452233 2452244 2400200 2400700 2452960

தொலைபேசி: 0427-2330030,0427 2450301

ஃபேக்ஸ்: 0427-2417575

மின்னஞ்சல்: collrslm@nic.in

11. ஈரோடு ஆட்சியர் :-

9444167000

0424 2266700 2262444 2261444

தொலைபேசி: 0424-2266700,2260207-11,0424 24729494

ஃபேக்ஸ்: 0424-2261444

மின்னஞ்சல்: collrerd@nic.in

12. நீலகிரி ஆட்சியர் :-

9444166000

0423 2442344 2442233 2443971

தொலைபேசி: 0423-2442344,0416 2222000

ஃபேக்ஸ்: 0423-2443971

மின்னஞ்சல்: collrnlg@nic.in

13. கோவை ஆட்சியர் :-

9444168000

0422 2301320 2213230 2301523

தொலைபேசி: 0422 2301114,0422 2222630

ஃபேக்ஸ்: 0422-2222630

மின்னஞ்சல்: collrcbe@nic.in

14. திண்டுக்கல் ஆட்சியர் :-

9444169000

0451 2461199 2432600 2432133/ 2467082

தொலைபேசி: 0422 2301114,0422 2222630

ஃபேக்ஸ்: 0422-2222630

மின்னஞ்சல்: collrcbe@nic.in

திண்டுக்கல்-624004

15. கரூர் ஆட்சியர் :-

9444173000

04324 257555 257112 255444 257800

தொலைபேசி: 04324-257555,04324 257112

ஃபேக்ஸ்: 04324-257800

மின்னஞ்சல்: collrkar@nic.in

16. திருச்சிராப்பள்ளி ஆட்சியர் :-

9444174000

0431 2415358 2420681 2420181 2411929

தொலைபேசி: 0431-2415358,0431 2420181

ஃபேக்ஸ்: 0431-2411929

மின்னஞ்சல்: collrtry@nic.in

17. பெரம்பலூர் ஆட்சியர் :-

9444175000

04328 276300 224200 277875

தொலைபேசி: 04328-225700,04328 224300 (R)

ஃபேக்ஸ்: 04328-224555, 224400

மின்னஞ்சல்: collrpmb@nic.in

18. அரியலூர் ஆட்சியர் :-

04329 223351 223331

தொலைபேசி: 0451-2461199,0451 2432700

ஃபேக்ஸ்: -

மின்னஞ்சல்: collrari@nic.in

19. கடலூர் ஆட்சியர் :-

9444139000

04142 230999 230651-55 230666/ 230777 230555

தொலைபேசி: 04142-230999,04142 230666

ஃபேக்ஸ்: -

மின்னஞ்சல்: collrcud@nic.in

20. நாகப்பட்டினம் ஆட்சியர் :-

9444176000

04365 252700 247800 247400 253048

தொலைபேசி: 04365-252700,

ஃபேக்ஸ்: 04365-253048

மின்னஞ்சல்: collrngp@nic.in

21. திருவாரூர் ஆட்சியர் :-

9444178000

04366 223344 225142 224738 221033

தொலைபேசி: 04366-223344,04366 224738,225142

ஃபேக்ஸ்: 04366-221033

மின்னஞ்சல்: collrtvr@nic.in

22. தஞ்சாவூர் ஆட்சியர் :-

9444179000

04362 230121 230201 230857 230627

தொலைபேசி: 04362-230102,

ஃபேக்ஸ்: 04362-230857

மின்னஞ்சல்: collrtnj@nic.in

23. புதுக்கோட்டை ஆட்சியர் :-

9444181000

04322 21663/ 221624 221690 221690

தொலைபேசி: 04322-221663,221624-27 (O), 04322 221690

ஃபேக்ஸ்: 04322-221690

மின்னஞ்சல்: collrpdk@nic.in

24. சிவகங்கை ஆட்சியர் :-

9444182000

04575 241466 241455 241581 241581

தொலைபேசி: 04575-241466,04575 241455

ஃபேக்ஸ்: 04575-241455

மின்னஞ்சல்: collrsvg@nic.in

25. மதுரை ஆட்சியர் :-

9444171000

0452 2531110 2532290 2530925

தொலைபேசி: 0452-2531110 PABX-201,0452 2532290

ஃபேக்ஸ்: 0452-2530925

மின்னஞ்சல்: collrmdu@nic.in

26. தேனி ஆட்சியர் :-

9444172000

04546 253676 253626 253626

தொலைபேசி: 04546-253676,04546 254732

ஃபேக்ஸ்: 04546-251466

மின்னஞ்சல்: collrthn@nic.in

27. விருதுநகர் ஆட்சியர் :-

9444184000

04562 252525 252345 252500

தொலைபேசி: 04562-252525,04562 252345

ஃபேக்ஸ்: 04562-252500

மின்னஞ்சல்: collrvnr@nic.in

28. இராமநாதபுரம் ஆட்சியர் :-

9444183000

04567 231220 221349 230558

தொலைபேசி: 04567-231220,04567 221349

ஃபேக்ஸ்: 04567-231220

மின்னஞ்சல்: collrrmd@nic.in

29. தூத்துக்குடி ஆட்சியர் :-

9444186000

0461 2340600 2320050 2326747 2340606

தொலைபேசி: 0461-2340600,0461 2320050,2326747

ஃபேக்ஸ்: 0461-2340606

மின்னஞ்சல்: collrtut@nic.in

30. கன்னியாகுமரி ஆட்சியர் :-

9444188000

04652 -279555 260666 260999 260999.

தொலைபேசி: 04652-279555,

ஃபேக்ஸ்: 04652-260999

மின்னஞ்சல்: collrkkm@nic.in

31. தென்காசி :-

போன்: 04633-290 548,

ஃபேக்ஸ்: 04633-290545

மின்னஞ்சல்: collr-tks@gov.in

32. ராணிப்பேட்டை கலெக்டர்

தொலைபேசி: -,

ஃபேக்ஸ்: -

மின்னஞ்சல்: collr-rpt@gov.in

33. திருப்பத்தூர் ஆட்சியர்

தொலைபேசி: -,

ஃபேக்ஸ்: -

மின்னஞ்சல்: collr-tpt@gov.in

திருப்பத்தூர்

34. கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியர்

தொலைபேசி: -,

ஃபேக்ஸ்: -

மின்னஞ்சல்: collr-kki@gov.in

35. திருப்பூர் கலெக்டர்

தொலைபேசி: 0421-2488811,

ஃபேக்ஸ்: 0421-2488822

மின்னஞ்சல்: collrtup@nic.in

திருப்பூர்-641604

36. திருநெல்வேலி கலெக்டர்

தொலைபேசி: 0462-0462-2501032,0462 2501033,2501034

ஃபேக்ஸ்: 0462-2500244

மின்னஞ்சல்b-627009

Popular posts
தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் ஆசிரியர்கள் முன்னாள் மாணவர்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவு....! தனியார் பள்ளிகள் சங்க மாநில செயலாளர் K.R.நந்தகுமார் அறிவிப்பு...
படம்
பத்திரிகையாளர்களுக்கு அரசு அடையாள அட்டை வழங்க தாமதம், விரைவாக வழங்க மனு அளித்த ஜனநாயக அனைத்து பத்திரிகை உறவுகள் பாதுகாப்பு நல சங்கம் - தமிழ்நாடு, நிர்வாகிகள்.
படம்
நட்சத்திர தொகுதியாக மாறிவிட்ட தர்மபுரி....! அம்மாவுக்காக மகள்கள் செய்யும் பிரச்சாரம்....!!
படம்
குழந்தைக்கு ரோலக்ஸ் என்றா பெயர் வைப்பது....?” - அண்ணாமலை விமர்சனம்
படம்
தனியார் பள்ளிகள் இயக்குனருக்கு வரவேற்பு
படம்