வெள்ளிக்கிழமை RTE Reimbursement கண்டிப்பாக வரும்...!

 வெள்ளிக்கிழமை  RTE Reimbursement கண்டிப்பாக வரும்...!

 பல மாவட்டங்களில் இருந்து பல பள்ளிகள் தொடர்பு கொண்டு RTE Reimbursement  பணம் எப்போது  வரவு வைக்கப்படும்  என கேள்வி கேட்ட வண்ணம் இருந்தனர்.

Director & Joint Director of private schools DPI  வளாகத்தில்   சொன்ன தகவல்....

  RTE Reimbursement G.O. 364 கோடி அரசாணை  வெளியிடப்பட்டது.

 தொடர்ந்து EMIS Verification  நடைபெற்றது.   வரும்17.3.2023   தேதிக்குள்ளாகவோ  அல்லது ஐந்து நாட்களுக்குள்ளதாக  பள்ளிகளின்   வங்கி கணக்கில்    வரவு வைக்க பட உள்ளது என்பதை மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். EMIS verification  இன்னும் 1000 பள்ளிகள் verify  பண்ணவில்லை. எனவே அந்த 1000 schools தவிர்த்து SSA  மூலமாக வரவு வைக்கப்பட இருக்கிறது.