காட்டு பன்றிக்கு வைத்த மின்சாரத்தில் மாட்டி வாலிபர் உயிரிழப்பு

 காட்டு பன்றிக்கு வைத்த மின்சாரத்தில் மாட்டி வாலிபர் உயிரிழப்பு ~நிலத்தின் உரிமையாளர்~ 

 _மின்சாரம் விட்ட நபர்_ 

அர்ஜுனன்(42)

S/O கௌரன்

கொட்டாவூர்(Vill)

பாலிகானுர்(PO)

தேன்கனிக்கோட்டை(TK)கிருஷ்ணகிரி (DT)

 ~இறந்தவர்~ 

சுரேஷ்(24)

S/O நாகராஜ்

கருக்கன ஹள்ளி(Vill)

தொட்ட திம்மனஹள்ளி(Po)

தேன்கனிக்கோட்டை (Tk)கிருஷ்ணகிரி(DT)

இடம்: சின்ன சூளகுண்டா கிராமம் அருகே